Vyhľadávate lacného poskytovateľa zemného plynu v okolí Nižný Žipov okres Trebišov

Energetické poradenstvo Nižný Žipov okres Trebišov

Najvyššia spotreba pri kúrení elektrinou je v mesiacoch január až apríl. Společnost Česká energie není jako první menší dodávateľ energií schopna dodávat svým zákazníkům elektřinu a plyn. V týchto rokoch môžu ponechať dodávatelia ceny na rovnakej úrovni. Pri klasických bytoch taktiež domoch, ktoré elektrinu využívajú na chod domácich spotrebičov Pow-en a.s., pričom nevykurujú ani neohrievajú vodu, vychádzajú ročné náklady na elektrinu na asi 500 € a viac. Ak teda chce zákazník usporiť a využiť nižšie ceny od januára 2014, mal by dodávateľa zmeniť cez výhodnejšieho čo najskôr. Elektrina od dodávateľa poslednej inštancie môže byť o čosi drahšia sťa pri bežných dodávkach. “Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhoduje EP ENERGY TRADING o regulovaných cenách za dodávku elektriny dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov,” uviedla podnik ENWOX ENERGY Slovakia.

Porovnanie cien zemného plynu Nižný Žipov okres Trebišov

Ušetria evidentne aj tí, čo elektrinu využívajú aj v nižších sadzbách na svietenie, či ohrev vody. Teda ak chce mať zákazník lacnejšiu elektrickú energiu, no aj zemný plyn v novom roku, stačí, ak čo najskôr podpíše zmluvu o dodávke. Alebo vás nepustí vôbec. Ak budete meniť dodávateľa stále do konca roka, rátajte s vyššími cenami. Kým stále vlani mali viacerí dodávatelia aj trojmesačné výpovedné lehoty, v tomto roku museli všeobecne obchodné podmienky nastaviť takže, aby ich skrátili najviac na dva mesiace.