Rozhodujete sa pre alternatívneho zemného plynu v okolí Rohov okres Senica

Ceny plynu Rohov okres Senica

Sťa prevádzkovateľ distribučnej sústavy uzatvára s dodávateľom elektriny rámcovú distribučnú zmluvu o distribúcii elektriny, na základe ktorej sa zaväzuje prevádzkovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane ostatných regulovaných služieb. Firma je držiteľom značky kvality drevostavieb, členom zväzu spracovateľov dreva sr a inštitútu energeticky pasívnych bydlisko (iepd). Odľa nového zákona nemusia dodávatelia potrebovať o povolenie cien regulačný odbor každý ročník sťa stále. Od januára ušetria zákazníci na elektrine desiatky, ráz aj stovky eur. Jejích 6500 zákazníků si bude muset vyhrabať do neděle nového dodavatele.