Vyhľadávanie

Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/

Elektrická energia

Možnosť zmeny dodávateľa elektrickej energie prináša slovenskému spotrebiteľovi možnosť úspor v oblasti poplatkov za elektrinu. (Na našej stránke budeme používať výraz elektrina aj elektrická energia. Obidva výrazy sú správne, záleží len na kontexte, v akom sa použijú). Odberateľ sa však často stretáva s problémom získania vhodných informácií o možnostiach zmeny dodávateľa, cenníkoch jednotlivých dodávateľov elektriny a iných podmienkach. Často hodiny strávené za Internetom neprinesú odpovede na otázky, ktoré zaujímajú odberateľov elektrickej energie. Situácia komplikovaná tým, že rôzne produkty majú rôzne názvy v jednotlivých regiónoch  (krajoch) Slovenska, často nie je definovaný jednoznačný rozdiel medzi distribučnými firmami a klasickými dodávateľmi elektrickej energie. Takisto nie je vždy jasné, či sú do ceny elektriny započítané aj distribučné poplatky, príplatok za jadrový odpad, spotrebná daň a DPH.

Snahou našej stránky je poskytnúť všetky dôležité informácie na jednom mieste, poskytnúť diskusný priestor pre dodávateľov aj odberateľov elektriny, pomôcť pri výbere alternatívneho dodávateľa elektrickej energie, odporučiť najlepšie ceny a služby. Prostredníctvom stránky môžete zadať dopyt na dodávateľov elektriny a budete dostávať ponuky bez toho, že by ste museli ďalej kontaktovať každého dodávateľa elektrickej energie samostatne.

Stránka sa bude taktiež zaoberať horúcimi témami z oblasti výroby, predaja a distribúcie elektrickej energie, budeme monitorovať činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predstavovať vám najhorúcejšie novinky.