Rozhodujete sa pre alternatívneho zemného plynu v okolí Rohov okres Senica

Ceny plynu Rohov okres Senica

Sťa prevádzkovateľ distribučnej sústavy uzatvára s dodávateľom elektriny rámcovú distribučnú zmluvu o distribúcii elektriny, na základe ktorej sa zaväzuje prevádzkovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane ostatných regulovaných služieb. Firma je držiteľom značky kvality drevostavieb, členom zväzu spracovateľov dreva sr a inštitútu energeticky pasívnych bydlisko (iepd). Odľa nového zákona nemusia dodávatelia potrebovať o povolenie cien regulačný odbor každý ročník sťa stále. Od januára ušetria zákazníci na elektrine desiatky, ráz aj stovky eur. Jejích 6500 zákazníků si bude muset vyhrabať do neděle nového dodavatele.

Leave a Reply